دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 314932
تعداد نوشته ها : 228
تعداد نظرات : 183
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان


خبرگزاری فارس

حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 می تواند فرصت های امنیتی - سیاسی زیر را برای نظام و فعالیت دولت دهم به همراه داشته باشد:
1) کم رنگ نشان دادن آثار تحریم ها و مختل سازی ثبات فکری - رویه ای حامیان دیپلماسی تحریم- یکی از مهمترین دلایل آمریکا برای گسترش عمق و سطح تحریم ها، مشروعیت زدایی از ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است، به طوری که با انعکاس تصاویر مجازی از آسیب های اقتصادی و اجتماعی تحریم ها و ایجاد سرخوردگی در میان آحاد جامعه در جهت مأیوس نمودن مردم و تضعیف مشارکت حداکثری حرکت می کند، در حالی که تحقق حضور فعال و هوشمندانه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر توسعه ظرفیت امنیت استراتژیک نرم افزاری ایران، این پیام سیاسی را به حامیان دیپلماسی چماق و هویج می دهد که هیچ گاه ابراز تهدید نمی تواند خلل در پشتوانه ملی برای دفاع از دولتمردان برای حمایت از حقوق اسال ملت به وجودآورد که نه تنها قدرت مانور متولیان دیپلماسی هسته ای را افزایش دهد؛ بلکه به ایجاد دو دستگی در جبهه متحدان آمریکا برای تداوم گزینه تحریم منجر خواهد شد.
2) به چالش کشاندن بنیان های براندازی نرم: یکی از مهم ترین ابزارهای دیپلماسی امنیتی آمریکا برای تغییر رفتار دیپلماسی فعال دولت دهم کاربست آموزه های دکترین براندازی نرم با هدف وادارسازی کارگزاران نظام به امتیازدهی و اتحاد رویکرد وادادگی است.
بنیان های دکترین براندازی نرم بر چهار محور راهبرد مهار، نبرد رسانه ای، سازمان دهی نافرمانی مدنی و ایجاد و گسترش« تنش های قومی - فرقه ای» متمرکز شده در حالی که تحقق مشارکت حداکثری می تواند هر چهار تهاجم فوق را خنثی کند.
تحقق مشارکت حداکثری مبین پایمردی دولتمردان به ارزش های دموکراتیک، احترام به کرامات انسانی و صیانت از حقوق اساسی ملت است که می تواند نقش تأثیرگذاری را بر خنثی سازی جنگ روانی تبلیغاتی غرب مبنی بر ادعای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید.
3) تقویت قدرت نرم ایران در ساختار سیاسی خاورمیانه:مشارکت حداکثری به معنای پذیرش جامعه نسبت به فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب برای تأثیرگذاری صلح آمیز وغیر مستقیم در فرایندهای تصمیم گیری است که می تواند ظرفیت بحران زدایی و اقناع سازی نظام را توسعه داده و سیاست های راهبردی دولت آینده را از یک پشتوانه ملی برخوردار نماید.
از طرفی مشارکت حداکثری به معنای تنوع افکار کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری است که می تواند بخشی از آفندهای جنگ تبلیغاتی مخالفان نظام مبنی بر تقسیم جامعه به اصلاح طلب و محافظه کار را کم رنگ کند.
4) تقویت ضرایب امنیتی استان های مرزی: حضور پر رنگ قدرت های فرامنطقه ای ناتو و ایالات متحده در اولین حلقه امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بخشی از تهاجم نرم به سمت بحران سازی ( بحران کار آمدی، هویت و مشروعیت)، تکثر قومی- فرقه ای در مختصات جامعه شناختی اکثر استان های مرزی و تلاش برخی معارضان نظام برای ناامن سازی شهرهای مرزی از مهمترین پتانسیل های تهدیدزای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند و حضور حداکثری مردم بومی این استان ها در انتخابات ریاست جمهوری می تواند نوعی بازدارندگی استراتژیک روانی در مقابل لفاظی های آمریکا مبنی بر عملیاتی کردن تهدیدات سخت افزاری یا نقش بازدارنده ای را در مقابل اقدام های تروریستی گروه های معارض بویژه در استان های شرقی ایفا نموده و بالتبع ضریب وقوع بحران های یکپارچگی و هویت را کاهش می دهد.
5) تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی:یکی از فرصت های مشارکت حداکثری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این است که نشان می دهد مردم اعتقاد دارند می توانند مطالبات خود را در ساختار سیاسی موجود دنبال نمایند که پشتوانه محکمی برای دولت هم در پیگیری سیاست های راهبردی، هزینه ساز و یا عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی است.
6) کاهش تعارضات خشونت آمیز: از جنبه های مثبت مشارکت افزایی در انتخابات، فرصت سازی برای بیان عقاید متفاوت است و از لحاظ امنیتی می تواند از انباشت مطالب سیاسی نهفته که ممکن است در اثر یک واقعه یا حادثه به صورت دفعی و خشونت آمیز بروز کند جلوگیری کند.
7) ایجاد بازدارندگی نرم از طریق ظرفیت سازی امنیتی:در شرایطی که بهره گیری از ابزارهای جنگ اقتصادی و یا کاربست تهاجم نرم به یکی از اولویت های راهبردی مخالفان نظام تبدیل شده؛ مشارکت حداکثری از اهداف حیاتی مدیران استراتژیک نظام برای ظرفیت سازی امنیتی و ایجاد بازدارندگی نرم محسوب می شود؛ به طوری که ارتقای سطح، نوع، میزان مشارکت تأثیر مثبتی را بر روند توسعه زیر بناهای امنیتی کشور برای خنثی سازی سناریوهای تهدیدزا خواهد داشت. به طوری که به اذعان مقام های کاخ سفید و کنگره، یکی از مولفه های دولت آمریکا برای تعیین سرعت، شیب ، جهت گیری و نوع تعامل با جمهوری اسلامی ایران روندکاوی دهمین انتخابات ریاست جمهوری است.

¤ نتیجه گیری
مشارکت زدایی در فرایند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از اهداف تهاجم نرم دشمن برای تداعی وجود انسداد سیاست در جمهوری اسلامی است تا بتواند پتانسیل وقوع بحران های سیاسی - امنیتی را فراهم کند. کم توجهی به ترفندهای مخالفان نظام برای مشارکت زدایی در فرایند انتخابات می تواند به تضعیف مقبولیت ساختارهای حاکمیتی و ظهور بحران مشروعیت منجر شود به ویژه اینکه بحران مشروعیت ارتباط تنگاتنگی با سایر بحران ها از جمله بحران های هویت، نفوذ ، مشارکت دارد؛ لذا انجام تمهیدات پیش دستانه برای جلوگیری از وقوع بحران مشروعیت می تواند پتانسیل وقوع سایر بحران را نیز تضعیف نماید

چهارشنبه سیزدهم 3 1388
X