دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 314887
تعداد نوشته ها : 228
تعداد نظرات : 183
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان


خبرگزاری فارس

حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 می تواند فرصت های امنیتی - سیاسی زیر را برای نظام و فعالیت دولت دهم به همراه داشته باشد:
1) کم رنگ نشان دادن آثار تحریم ها و مختل سازی ثبات فکری - رویه ای حامیان دیپلماسی تحریم- یکی از مهمترین دلایل آمریکا برای گسترش عمق و سطح تحریم ها، مشروعیت زدایی از ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است، به طوری که با انعکاس تصاویر مجازی از آسیب های اقتصادی و اجتماعی تحریم ها و ایجاد سرخوردگی در میان آحاد جامعه در جهت مأیوس نمودن مردم و تضعیف مشارکت حداکثری حرکت می کند، در حالی که تحقق حضور فعال و هوشمندانه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر توسعه ظرفیت امنیت استراتژیک نرم افزاری ایران، این پیام سیاسی را به حامیان دیپلماسی چماق و هویج می دهد که هیچ گاه ابراز تهدید نمی تواند خلل در پشتوانه ملی برای دفاع از دولتمردان برای حمایت از حقوق اسال ملت به وجودآورد که نه تنها قدرت مانور متولیان دیپلماسی هسته ای را افزایش دهد؛ بلکه به ایجاد دو دستگی در جبهه متحدان آمریکا برای تداوم گزینه تحریم منجر خواهد شد.
2) به چالش کشاندن بنیان های براندازی نرم: یکی از مهم ترین ابزارهای دیپلماسی امنیتی آمریکا برای تغییر رفتار دیپلماسی فعال دولت دهم کاربست آموزه های دکترین براندازی نرم با هدف وادارسازی کارگزاران نظام به امتیازدهی و اتحاد رویکرد وادادگی است.
بنیان های دکترین براندازی نرم بر چهار محور راهبرد مهار، نبرد رسانه ای، سازمان دهی نافرمانی مدنی و ایجاد و گسترش« تنش های قومی - فرقه ای» متمرکز شده در حالی که تحقق مشارکت حداکثری می تواند هر چهار تهاجم فوق را خنثی کند.
تحقق مشارکت حداکثری مبین پایمردی دولتمردان به ارزش های دموکراتیک، احترام به کرامات انسانی و صیانت از حقوق اساسی ملت است که می تواند نقش تأثیرگذاری را بر خنثی سازی جنگ روانی تبلیغاتی غرب مبنی بر ادعای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید.
3) تقویت قدرت نرم ایران در ساختار سیاسی خاورمیانه:مشارکت حداکثری به معنای پذیرش جامعه نسبت به فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب برای تأثیرگذاری صلح آمیز وغیر مستقیم در فرایندهای تصمیم گیری است که می تواند ظرفیت بحران زدایی و اقناع سازی نظام را توسعه داده و سیاست های راهبردی دولت آینده را از یک پشتوانه ملی برخوردار نماید.
از طرفی مشارکت حداکثری به معنای تنوع افکار کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری است که می تواند بخشی از آفندهای جنگ تبلیغاتی مخالفان نظام مبنی بر تقسیم جامعه به اصلاح طلب و محافظه کار را کم رنگ کند.
4) تقویت ضرایب امنیتی استان های مرزی: حضور پر رنگ قدرت های فرامنطقه ای ناتو و ایالات متحده در اولین حلقه امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بخشی از تهاجم نرم به سمت بحران سازی ( بحران کار آمدی، هویت و مشروعیت)، تکثر قومی- فرقه ای در مختصات جامعه شناختی اکثر استان های مرزی و تلاش برخی معارضان نظام برای ناامن سازی شهرهای مرزی از مهمترین پتانسیل های تهدیدزای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند و حضور حداکثری مردم بومی این استان ها در انتخابات ریاست جمهوری می تواند نوعی بازدارندگی استراتژیک روانی در مقابل لفاظی های آمریکا مبنی بر عملیاتی کردن تهدیدات سخت افزاری یا نقش بازدارنده ای را در مقابل اقدام های تروریستی گروه های معارض بویژه در استان های شرقی ایفا نموده و بالتبع ضریب وقوع بحران های یکپارچگی و هویت را کاهش می دهد.
5) تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی:یکی از فرصت های مشارکت حداکثری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این است که نشان می دهد مردم اعتقاد دارند می توانند مطالبات خود را در ساختار سیاسی موجود دنبال نمایند که پشتوانه محکمی برای دولت هم در پیگیری سیاست های راهبردی، هزینه ساز و یا عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی است.
6) کاهش تعارضات خشونت آمیز: از جنبه های مثبت مشارکت افزایی در انتخابات، فرصت سازی برای بیان عقاید متفاوت است و از لحاظ امنیتی می تواند از انباشت مطالب سیاسی نهفته که ممکن است در اثر یک واقعه یا حادثه به صورت دفعی و خشونت آمیز بروز کند جلوگیری کند.
7) ایجاد بازدارندگی نرم از طریق ظرفیت سازی امنیتی:در شرایطی که بهره گیری از ابزارهای جنگ اقتصادی و یا کاربست تهاجم نرم به یکی از اولویت های راهبردی مخالفان نظام تبدیل شده؛ مشارکت حداکثری از اهداف حیاتی مدیران استراتژیک نظام برای ظرفیت سازی امنیتی و ایجاد بازدارندگی نرم محسوب می شود؛ به طوری که ارتقای سطح، نوع، میزان مشارکت تأثیر مثبتی را بر روند توسعه زیر بناهای امنیتی کشور برای خنثی سازی سناریوهای تهدیدزا خواهد داشت. به طوری که به اذعان مقام های کاخ سفید و کنگره، یکی از مولفه های دولت آمریکا برای تعیین سرعت، شیب ، جهت گیری و نوع تعامل با جمهوری اسلامی ایران روندکاوی دهمین انتخابات ریاست جمهوری است.

¤ نتیجه گیری
مشارکت زدایی در فرایند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از اهداف تهاجم نرم دشمن برای تداعی وجود انسداد سیاست در جمهوری اسلامی است تا بتواند پتانسیل وقوع بحران های سیاسی - امنیتی را فراهم کند. کم توجهی به ترفندهای مخالفان نظام برای مشارکت زدایی در فرایند انتخابات می تواند به تضعیف مقبولیت ساختارهای حاکمیتی و ظهور بحران مشروعیت منجر شود به ویژه اینکه بحران مشروعیت ارتباط تنگاتنگی با سایر بحران ها از جمله بحران های هویت، نفوذ ، مشارکت دارد؛ لذا انجام تمهیدات پیش دستانه برای جلوگیری از وقوع بحران مشروعیت می تواند پتانسیل وقوع سایر بحران را نیز تضعیف نماید

چهارشنبه سیزدهم 3 1388
یادداشت احسان محسنی در حمایت از میرحسین موسوی

1-میرحسین "پاک" است. او در تمام 30 سالی که از انقلاب گذشته ، در مناصب مختلف نظام حضور داشته و طبیعتاً از رانت های متعددی می توانسته برخوردار شود ولی تا کنون ، حتی مخالفان سیاسی اش نیز نتوانسته اند "انگ" حتی یک ریال سوء استفاده مالی را به او بچسبانند.

2- او مدیریت بحران را به خوبی می داند و در بحرانی ترین شرایط انقلاب ، یعنی در بحبوحه جنگ تحمیلی ، محاصره اقتصادی و  ناآرامی های داخلی ، کشور را به گونه ای اداره کرد که هیچ کس سر گرسنه بر زمین نگذاشت و همه مردم ، دستکم از حداقل ها برخوردار بودند .
امروز نیز به مردی چنین "مدیر" نیاز داریم.

3- خود رأی نیست . کسانی که با میرحسین ، چه در منصب نخست وزیری و چه در دانشگاه و فرهنگستان کار کرده اند ، بر روحیه جمع گرایانه وی و اعتقادش به مشاوره ، شهادت می دهند.
امروز ، روزگاری نیست که حاکمان بتوانند با تصمیمات شخصی کشورداری کنند.

4- او دنیا و سیاست خارجی را به خوبی می شناسد.
فراموش نکنیم که در کارنامه میرحسین موسوی ، وزارت خارجه نیز ثبت شده است.
کسی که دنیای امروز را بشناسد ، در سخن گفتنش و در عمل کردنش برای کشور هزینه زایی نمی کند.
حضور میرحسین در مسند ریاست جمهوری ضریب تهدیدات بین المللی علیه ایران را می کاهد.

5 - بارها شنیده ایم و شنیده اید که بزرگترین مشکل کشور ما ، مشکل فرهنگی است و در پای این مشکل را در هر حوزه ای که پا بگذارید ، می بینید.
میرحسین ، در عین حالی که یک سیاستمدار است، یک چهره برجسته فرهنگی و هنری است.
ما سال ها آرزو داشته ایم فردی بر سر کار آید که از زاویه فرهنگ به جامعه بنگرد نه از منظر سیاست صرف و امور امنیتی.

6- میرحسین ، وعده می دهد ، نقد هم می کند ولی دروغ نمی گوید و فحاشی نمی کند. این ، آیا در ایران امروز ارزش اندکی است؟

7 - اقتدارگرایان که می کوشند چهره های اصلاح طلبان را یکی پس از دیگری مخدوش نمایند و از رده خارج شان کنند(مانند عبدالله نوری، مهاجرانی ، کرباسچی و... ) در مقابل میرحسین موسوی که حمایت های صریح امام(ره) و رهبری را در کارنامه اش دارد و هیچ پرونده ای هم در هیچ جا ندارد ، کار سختی در پیش رو دارند.

8 - او ، بی آن که شعار دهد، گفتمان عدالت و آزادی را به هم پیوند می دهد و این در حالی است که در سال های گذشته ، همواره ، یکی از این دو ، قربانی دیگری شده است.

9- او نسل های اول و دوم انقلاب را به نسل سوم ، پیوند می دهد و این ، شاهکار کم ارزشی نیست.

10- او که رئیس جمهور شود ، حتماً معجزه نخواهد شد ، اقتصاد یک شبه متحول نمی شود ، درهای دنیا ، به آنی به رویمان گشوده نخواهد شد و ... اما لااقل خیال مان راحت خواهد شد که در مسیر درست حرکت می کنیم.
دسته ها : چرا مسوی؟!
دوشنبه یازدهم 3 1388

پخش مناظره‌ها‌ی تلویزیونی چهار نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از 12 خرداد ماه به شکل دو به دو آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس جدول زمان‌بندی تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما و هم‌چنین بر اساس قرعه‌کشی که امروز 30 اردیبهشت ماه با تعیین رنگ‌های بین نامزدها صورت گرفت، نخستین مناظره بین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و دکتر محسن رضایی در 90 دقیقه روز 12 خردادماه ساعت 22:30 تا ساعت 24 برگزار خواهد شد.

روز 13 خردادماه مناظره بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و مهندس میرحسین موسوی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 14 خردادماه مناظره بین دکتر محسن رضایی و مهندس میرحسین موسوی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 16 خرداد ماه مناظره بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 17 خردادماه مناظره بین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی را از شبکه 3 در ساعت 22:30 تا 24 شاهد خواهیم بود.

هم‌چنین آخرین مناظره 18 خردادماه بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و دکتر محسن رضایی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 پخش خواهد شد.

دوشنبه یازدهم 3 1388

حقیقت این است که امکانات مالی برای هزینه های تبلیغات انتخاباتی ندارم و شخصا نیز از قبول کمک های مالی انتخاباتی به لطف خدا خودداری کرده ام و اصولا اعتقادی به این هزینه های هنگفت و سرسام آوری که امروزه شاهد آن هستیم نداشته و ندارم.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در جدیدترین مطلب وبلاگ خود که ساعت  3  با مداد شنبه  9  خرداد  88  انجام داده است علاوه بر توضیح درباره علت تاخیر در به روز رسانی وبلاگ‌ش به مسائلی پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری اشاره کرده است.

متن دست نوشته های رئیس جمهور به شرح زیر می باشد.

ایام سوگواری فاطمیه را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی محبان حقیقی ایشان تسلیت می گویم و از خداوند متعال می خواهم که همه ما را از رهروان آن وجود نورانی و پاک قرار دهد. ان شاء الله 
مدت ها بود فشردگی برنامه های کاری اجازه نمی داد که در کنار مطالعه و بررسی دیدگاه های مردمی در این پایگاه، یادداشت جدیدی منتشر کنم. نوشته هایی داشتم، اما فرصتی مناسبی دست نمی داد تا آنها را برای انتشار آماده سازم.
فرا رسیدن ایام انتخابات، موجب شد تا به درخواست های مکرر مخاطبان و رسانه هایی که در این مدت همواره لطف داشته اند و خواستار فعالیت بیشتر این پایگاه بوده اند عمل کنم.

از طرف دیگر حقیقت این است که امکانات مالی برای هزینه های تبلیغات انتخاباتی ندارم و شخصا نیز از قبول کمک های مالی انتخاباتی به لطف خدا خودداری کرده ام و اصولا اعتقادی به این هزینه های هنگفت و سرسام آوری که امروزه شاهد آن هستیم نداشته و ندارم. ستاد شخصی انتخاباتی هم ندارم. لذا شاید این پایگاه مجازی، در کنار فرصتی که صدا و سیما در اختیار نامزدها قرار می دهد مناسب ترین رسانه برای پاسخ به سوالات و اعلام دیدگاه ها و برنامه ها و گزارش عملکردها باشد.

از این رو بنا دارم به امید خدا در این فرصت باقی مانده تا انتخابات وقت بیشتری را صرف انتشار مطالب جدید کنم.

در عین حال می دانم که مردم فهیم کشورمان، از من انتظار ندارند مانند سایر نامزدهایی که از مدتها قبل به امر انتخابات مشغولند، با فراغ بال و خیالی آسوده بر انتخابات متمرکز شوم، چرا که نمی توانم به خود اجازه دهم بواسطه انتخابات، خللی در امور جاری کشور و انجام وظیفه دستگاه اجرایی حاصل شود. امیدوارم مردم بزرگوارمان عذر مرا در این زمینه بپذیرند.

اکنون مایلم درادامه نکاتی را درباره انتخابات متذکر شوم و برای روزهای بعد هم گفتنی ها بسیار دارم که اگر عمری بود با شما درمیان خواهم گذاشت.

رقابت های انتخاباتی در یک نظام الهی و آرمانی، به لحاظ روش ها و منش ها و اهداف و انگیزه ها، با مبارزات انتخاباتی در نظام های لیبرال تفاوت مبنایی و ماهوی دارد.

تمسخرو تخریب و دروغ و فریب، اگرچه در دنیای امروز از طرف بسیاری از سیاستمداران جهان به عنوان ابزارهای مناسبی برای کسب قدرت شناخته می شوند، اما هیچ انسان آزاده ای باور نخواهد کرد که از این حربه ها برای خدمت به خلق بهره برداری شود.

باید از خود بپرسیم که در یک نظام دینی نامزدها با کدام انگیزه با هم رقابت می کنند؟ و اساسا رقابت بر سر چیست؟ آیا برای پیروزی از هر روشی می توان بهره برد؟ آیا امکان دارد نامزدی با هدف خیر پا به عرصه رقابت گذاشته باشد اما برای جلب اعتماد مردم و کسب آرای آنان به هر روش غیر اخلاقی متوسل شود و خدا را ناظر بر رفتار خود نبیند؟ مگر نه این است که در اندیشه دینی هدف وسیله را توجیه نمی کند؟ 

برایم سخت است که باور کنم افرادی برای رضای خدا و به قصد خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان و یا به هر عنوان وارد عرصه انتخابات شوند ولی اخلاق را زیر پا گذاشته و دانسته دروغ بگویند و بدون هیچ خط قرمزی به دیگران تهمت بزنند.

چرخش برخی چهره ها و شعارها نیز برایم جالب است. جای بسی خوشحالی و در عین حال تعجب است که برخی سیاسیون که تا دیروز شعارهای عدالت طلبانه این دولت را به سخره می گرفتند امروز هر کدام در گرد یکی از نامزدها به تکرار همین شعارهای مردمی متوسل شده اند. امیدوارم که این مواضع جدید از سر صداقت و پشیمانی باشد و خدای ناکرده اغراض دیگری در میان نباشد.

اینکه اکنون برخی سیاسیون شعارخدمت به محرومان سر می دهند، و پس از اهانت های سخیفی که در سالهای قبل به دینداران و مراجع شد، امروز به یاد معنویت و مراجع عظام افتاده اند فی نفسه دستاورد مبارکی برای ملت است، اما فراموش نکنیم که در منطق اسلامی هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمیکند.

اگر فعالین انتخاباتی و رسانه ای در این مسیر مقدس، بد اخلاقی را ترویج کنند، آنگاه بزرگترین خیانت را به فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه روا داشته اند و واضح است که خیانت هرگز نمی تواند مقدمه خدمت باشد.

باید به جای توسل به دروغ و تخریب و نا امید کردن نسل جوان کشور که هزینه فرهنگی سنگینی را به جامعه فرهیخته و انقلابی ایران تحمیل می کند، از ابزارهای صحیح و منطقی رقابت و گفتگو بهره برد.

چرا عده ای حتی دستاوردهایی را که دشمنان ما را وادار به اعتراف به عظمت و توانایی ملت ایران کرد منکر می شوند و این افتخارات غرور آمیز را وارونه جلوه می دهند؟ 

چرا گروهی اصرار دارند فضای انتخاباتی کشور را با دروغ و تهمت و ناسزا بیالایند؟ چرا نمی گذارند مردم دوستانه سلیقه های مختلف خود را به معرض رقابت بگذارند؟ تخریب گران مطمئن باشند که این شیوه های غیر اخلاقی در جامعه اخلاقی ایران نتیجه معکوس خواهد داد.

مگر نه این است که انتخابات در کشور ما حقیقتا یک جشن ملی و عرصه نمایش شور و شعور و حماسه است؟ این حقیقت افتخار آمیز همان چیزی است که دشمنان ما را عصبانی و وحشت زده می کند و به همین دلیل است که نهایت تلاش خود را برای غبار آلود کردن فضا و ایجاد یاس و ناامیدی در آستانه هر انتخابات به کار می گیرند. متاسفانه عده ای نیز در داخل دانسته یا ندانسته دشمنان این ملت را یاری می کنند. این جشن ملی متعلق به تمام مردم ایران است و همه در آن دعوتند و هیچ کس حق ندارد خودخواهانه مانع حضور مردم شود و یا نشاط و شور و امید آنان را خدشه دار کند.

من تا کنون از حق خود گذشته ام، اما از همکاران خدوم و زحمت کش خود در سراسر دستگاه اجرایی کشور که این روزها، به واسطه برخی غرض ورزی ها و کینه توزی ها خدمات شایانشان نادیده گرفته می شود پوزش می طلبم و از آنها نیز می خواهم تا این ناملایمات را برای رضای خدا تحمل کنند.

البته شایعه سازان و تخریب گران را به خوبی می شناسم و میدانم که چرا تا این حد از این دولت کینه دارند و عصبانی هستند و البته به آنها حق می دهم!

از کسانی که دولت نهم منافع نامشروعشان را تهدید کرده است انتظاری جز هزینه کردن های بی حد و حساب برای تخریب دولت نمی رود. صادقانه می گویم که به کینه و حسادتی که اینان از من به دل دارند افتخار می کنم و خدا نیاورد آن روزی را که این گروه اندک و لی پرهیاهو، از من و همکارانم راضی باشند و بخواهند از تلاش های دولت قدردانی کنند.

اینان پس از هر موفقیت و دستاورد ملی، سراسیمه تشکیل جلسه می دهند که چگونه پیروزی ها را به کام مردم تلخ کنند اما در محاسبات خود اشتباه می کنند و هوشیاری و قدرت تحلیل مردم را همواره نادیده می گیرند. قدرت تحلیلی که در میان اقشار مختلف جامعه به وضوح دیده می شود و همواره قوت قلبی برای خدمتگذاران ملت است و باعث خنثی شدن توطئه ها می گردد.

البته در زمینه بداخلاقی های انتخاباتی و و پولهای ناپاکی که برای تخریبهای سازماندهی شده به جریان افتاده اند نیز گفتنی ها بسیار دارم، اما حقیقتا نمی خواهم در این ایام جشن ملی حضور سیاسی مردم، کام هموطنانم را با بیان این قبیل مسائل تلخ کنم.

این دولت تاکنون ترجیح داده است به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف پاسخ گویی به این مسایل کند، تمرکز خود را برای خدمت رسانی حفظ کند و ذهن خود را از اساس مشغول این شیطنت های رسانه ای ننماید.

اگر امروز دربرابر این هجمه های زهرآگین سکوت کرده ام برای مصالح مردم عزیزمان بوده است و اگر روزی این سکوت را بشکنم، از خدا می خواهم که جز برای دفاع از منافع و مصالح مردم صبورمان نباشد.

از اینکه خواسته های دیروز تخریبگران امروز را بر منافع ملت ترجیح نداده ام خرسندم و هرگز احساس پشیمانی نمی کنم.

به نوبه خود از همه مردم عزیزمان می خواهم تا با حضور حماسی و فراگیر خود باردیگر نگذارند بدخواهان با ادبیات سیاه خود فضای انتخابات را مصادره کنند و یاس و ترس و تردید را اشاعه دهند. البته تجربه به ما ثابت کرده است که هرکجا مساله خیر و صلاح عموم مردم در میان باشد، شیطنت ها و کارشکنی ها نیز بیشتر خواهد بود. اما از مردم می خواهم که دربرابر این بداخلاقی های انتخاباتی، بدخواهان و غافلان را مایوس سازند. حضور گسترده مردم در انتخابات، فارغ از نتیجه آن خیر است و برای کشور نتیجه ای جز عزت و صلاح و سربلندی نخواهد داشت.

برای همه کسانی که صادقانه و از سر اخلاص به حمایت از نامزدهای مختلف میپردازند احترام می گذارم و اطمینان دارم این اختلاف دیدگاه ها و سلیقه ها میان مردم ما کدورتی که دشمنان ملت انتظار آن را دارند ایجاد نخواهد کرد، و همه مردم پس از انتخابات فارغ از اینکه نتیجه حماسه حضورشان چه باشد، همچون گذشته در صفی واحد حامی و پشتیبان کشور و خدمتگزاران خود خواهند بود.

والسلام

يکشنبه دهم 3 1388

مسئول کمیته سیاسی ستاد حامیان مردمی دکتر احمدی نژاد استان مازندران گفت:افرادی که در ستادهای دکتر احمدی نژاد فعالیت می کنند به دنبال سهم خواهی نیستند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد مردمی حامیان دکتر احمدی نژاد استان مازندران ، محمدعلی روشن افزود:افکار ، برنامه ها و عملکرد قوی دکتر احمدی نژاد باعث اقبال زیاد مردمی جهت حمایت از دکتر احمدی نژاد شده است.
وی با اشاره به اینکه اردوگاه اصولگرایان به دسته خاصی تعلق ندارد اظهار داشت:هر فردی که عاشق و تابع رهبری و ولایت فقیه بوده و خواستار سربلندی و عزت اسلام و نظام باشد اصولگرا است.
روشن با بیان اینکه حامیان احمدی نژاد پذیرای نیروهایی از تمام اقشار می باشند خاطر نشان کرد:حرکت های تبلیغاتی مخرب علیه هر یک از نامزدها محکوم و نوعی شیطنت است که در قاموس اصولگرایی جایگاهی ندارد.
وی با اشاره به اینکه آنچه که در این  3  سال و نیم دولت نهم انجام شده باید با قوت و قدرت در مناطق و محله ها تبیین شود تصریح کرد:برخوردهای روسای ستاد ها و دست اندر کاران حامی دکتر احمدی نژاد نباید طوری باشد که تصور سهم خواهی را در مردم القاء کند

يکشنبه دهم 3 1388
X